Cách mở tệp EPUB trên máy Mac

Cách mở tệp EPUB trên máy Mac? Có hai cách để dễ dàng mở tệp EPUB trên máy tính Mac và đọc ngay lập tức.

1 Sử dụng trình duyệt để đọc

Trình đọc trên WEB của Neat Reader's hỗ trợ đọc tệp EPUB trực tiếp trong trình duyệt mà không cần tải xuống hoặc đăng ký. Chỉ cần ba bước để mở tệp EPUB:

BƯỚC 1 Truy cập trang web chính thức của Neat Reader chính thức Great EPUB Reader - Neat Reader và chọn chế độ web.

mobile

BƯỚC 2 Nhập tệp EPUB bằng cách nhấp vào nút "Thêm Sách Mới".

mobile

BƯỚC 3 Nhấp vào sách đã nhập và đọc.

mobile

Trình đọc WEB là phiên bản nhẹ nhất của Neat Reader. Các ứng dụng khách mạnh mẽ cũng được chuẩn bị cho bạn.

2 Sử dụng ứng dụng khách Mac để đọc

Sử dụng ứng dụng Mac của Neat Reader để mở tệp EPUB không chỉ có thể phân tích cú pháp định dạng EPUB hoàn hảo như trình đọc Web mà còn lưu trữ dữ liệu đọc một cách an toàn và sử dụng chức năng đọc hoàn hảo hơn.

Ứng dụng Mac của Neat Reader cũng dễ sử dụng:

BƯỚC 1 Tải xuống và cài đặt ứng dụng Mac thông qua trang web chính thức Trình đọc EPUB Tuyệt vời - Trình đọc gọn gàng .

mobile

BƯỚC 2 Nhập tệp EPUB bằng cách nhấp vào nút "Thêm sách".

mobile

BƯỚC 3 Thích đọc.

mobile

Thật tiện lợi! Bạn cũng có thể đăng ký một tài khoản miễn phí trong Neat Reader, cho phép bạn lưu dữ liệu đọc cá nhân cục bộ sau khi đăng nhập. Hãy đến và có một thử!