Cách mở tệp EPUB trên máy tính Windows

Nếu bạn muốn đọc tệp EPUB trên máy tính Windows, điều gì sẽ xảy ra nếu định dạng không được hỗ trợ? Hãy để tôi cho bạn biết hai cách để dễ dàng mở tệp định dạng EPUB và tận hưởng việc đọc.

1 Sử dụng trình duyệt để đọc

Với trình đọc WEB của Neat Reader, các tệp EPUB có thể được mở bằng ba bước đơn giản mà không cần tải xuống hoặc đăng ký.

BƯỚC 1 Truy cập trang web chính thức của Neat reader Great EPUB Reader - Neat Reader và chọn trình đọc WEB.

mobile

BƯỚC 2 Nhập tệp EPUB bằng cách nhấp vào nút "Thêm Sách Mới".

mobile

BƯỚC 3 Nhấp vào sách đã nhập và đọc.

mobile

Trình đọc WEB là phiên bản nhẹ nhất của Neat Reader. Các ứng dụng khách mạnh mẽ cũng được chuẩn bị cho bạn.

2 Đọc với Windows Client

Sử dụng ứng dụng khách Windows của Neat Reader để mở tệp EPUB không chỉ có thể phân tích cú pháp định dạng EPUB hoàn hảo như phía Web mà còn lưu trữ dữ liệu đọc một cách an toàn.

Ứng dụng khách Windows của Neat Reader dễ sử dụng như ứng dụng khách Web, chỉ với ba bước:

BƯỚC 1 Truy cập trang web chính thức của Neat Reader để tải xuống và cài đặt ứng dụng Windows.

mobile

BƯỚC 2 Nhập tệp EPUB bằng cách nhấp vào nút "Thêm sách".

mobile

BƯỚC 3 Bắt đầu đọc.

mobile

Bạn cũng có thể đăng ký một tài khoản miễn phí trong Neat Reader, cho phép bạn lưu dữ liệu đọc cá nhân cục bộ sau khi đăng nhập. Nếu bạn trả phí bảo hiểm, Neat Reader có thể hỗ trợ đọc trên nhiều thiết bị cùng một lúc. Hãy đến và có một thử!