Cách mở tệp EPUB trong trình duyệt

Điều gì sẽ xảy ra nếu không có trình đọc EPUB trên máy tính trong khi bạn cần mở nhanh tệp EPUB? Trên thực tế, bất kỳ trình duyệt nào bạn thường sử dụng đều có thể làm được. Trình đọc WEB của Neat Reader có thể hỗ trợ hoàn hảo Chrome, Safari và các trình duyệt khác nhau để bạn có thể mở trình đọc EPUB mọi lúc, mọi nơi.

Với trình đọc WEB của Neat Reader, các tệp EPUB có thể được mở bằng ba bước đơn giản mà không cần tải xuống hoặc đăng ký.

BƯỚC 1 Truy cập trang web chính thức của Neat reader Great EPUB Reader - Neat Reader và chọn chế độ WEB.

mobile

BƯỚC 2 Nhập tệp EPUB bằng cách nhấp vào nút "Thêm Sách Địa phương".

mobile

BƯỚC 3 Thích đọc.

mobile

Bạn cũng có thể đăng ký một tài khoản miễn phí trong Neat Reader, cho phép bạn lưu dữ liệu đọc cá nhân cục bộ sau khi đăng nhập. Nếu bạn trả phí bảo hiểm, Neat Reader có thể hỗ trợ đọc trên nhiều thiết bị cùng một lúc. Hãy đến và có một thử!